กัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน


กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) ครั้งที่ 33 ในวันที่ 3-7 ต.ค. ที่จังหวัดเสียมราฐ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่าการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการปกป้อง ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Say Samal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะเป็นประธานเปิดการประชุม

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป จะเข้าร่วมการประชุม ASOEN ครั้งที่ 33 เอเคพี-ผลโสพานิช

Source link