กัมพูชาเริ่มบริจาคเงินบำนาญ 1 ต.ค


การบริจาคเงินในโครงการบำเหน็จบำนาญของกัมพูชาจะเริ่มในวันที่ 1 ต.ค. ตามประกาศจากกระทรวงแรงงานของประเทศ

ปรากาส เลขที่ 170/22 (เขมร) ซึ่งประกาศโดยกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา 5 กรกฎาคม กำหนดวันเริ่มงาน

กฎหมายกำหนดโครงการบำเหน็จบำนาญ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 32 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 (เขมร) กำหนดให้กระทรวงกำหนดวันเริ่มต้นการบริจาค

พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินสมทบเริ่มต้นซึ่งอยู่ที่ 2% สำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 4% สำหรับทั้งคู่หลังจากห้าปี โดยทั่วไปแล้ว พนักงานทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานของกัมพูชาจะได้รับการคุ้มครองโดย …Source link