กัมพูชาให้สัญญาณสีเขียวสำหรับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใหม่ 3 แห่ง


ดิ สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) ได้ให้ไฟเขียวแก่โครงการลงทุนใหม่ 3 โครงการซึ่งต้องใช้เงินทุนรวม 16.5 ล้านดอลลาร์ในเมืองหลวงของประเทศพนมเปญและจังหวัดกัมปงสปือ

บริษัท Sky Clothing Co Ltd ในกัมพูชา, YTI Garment Co Ltd และ China Ting Fashion Co Ltd จะลงทุนในการจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใน Khan Meanchey ของพนมเปญ และเขต Samrong Torng และ Oudong ของจังหวัด Kampong Speu ตามลำดับ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ CDC

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) ได้ให้ไฟเขียวแก่โครงการลงทุนใหม่ 3 โครงการ ซึ่งต้องใช้เงินทุนรวม 16.5 ล้านดอลลาร์ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศ และเขตสำโรงทองและอูดงของจังหวัดกำปงสปือ คาดว่าจะมีการสร้างงานใหม่ประมาณ 6,690 ตำแหน่งอันเป็นผลมาจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ

คาดว่าจะมีการสร้างงานประมาณ 6,690 ตำแหน่งสำหรับชาวบ้านอันเป็นผลมาจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ

โต๊ะข่าว Fibre2Fashion (NB)
Source link