กัมพูชา ตร.ไทย เสวนาอาชญากรรมไซเบอร์ โครงการแลกเปลี่ยน


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

การประชุมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะผู้แทนไทยในวันที่ 29 กันยายน ตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน รอง ผบ.ตร. เข้าพบคณะผู้แทนจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งประเทศไทย เพื่อหารือยกระดับความร่วมมือ

ปอ เป็นตัวแทน ผบ.ตร. เนธ เสาววน เพื่อหารือกับคณะผู้แทน นำโดย พล.ท.ธัชชัย ปิตานีละบุตร กรรมาธิการสถาบัน

ทั้งสองฝ่ายหารือเรื่องการกระชับสายสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

ในที่ประชุม พวกเขาชื่นชมผลความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาและสถาบันการศึกษา ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ

ณ ที่ประชุม ธัชชัย กล่าวขอบคุณเสวยที่ส่ง POV มาต้อนรับและหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนงาน

Source link