การค้าเวียดนาม-กัมพูชาไต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์


การค้าระหว่างเวียดนามและกัมพูชาสูงถึง 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงแปดเดือนแรกของปี

การส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 4.1 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากเวียดนามเปลี่ยนการขาดดุลในปีที่แล้วเป็นการเกินดุล ตามการระบุของกรมศุลกากร

รายการที่สำคัญที่สุดคือเหล็กและเหล็กกล้า คิดเป็น 17% ของทั้งหมด รองลงมาคือเสื้อผ้าและเชื้อเพลิง

การนำเข้าของเวียดนามจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์ โดยยางและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสินค้าหลัก

เป็นผลให้การขาดดุล 0.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วกลายเป็นส่วนเกิน 0.5 พันล้านดอลลาร์

กัมพูชาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสามของเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากไทยและสิงคโปร์Source link