กู้ภัยมาเลเซีย กัมพูชา | ข่าวแห่งชาติ


เยาวชนชาวมาเลเซียที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ค้ามนุษย์ในกัมพูชามาถึงที่อาคารผู้โดยสารสนามบินกัวลาลัมเปอร์ในเซปัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 รัฐมนตรีต่างประเทศ Saifuddin Abdullah เรียกร้องให้ชาวมาเลเซียระมัดระวังการเสนองานที่มีกำไรและวันหยุดฟรีในขณะที่เขาเดินทางกลับ เยาวชนสองโหล

Source link