ข่าวรัฐกัมพูชาประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2566 ในภาคส่วนเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง


สำนักข่าวกัมพูชา (AKP) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ได้ประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนปี 2023 เป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 194 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคนงานและพนักงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า สินค้าท่องเที่ยว และกระเป๋า โดยมีผล 1 ม.ค. , 2023. [Cambodia, Cambodia News Agency, 09/21/22]

อ้างอิง: ดูประกาศ ดูดัชนีSource link