คำเตือน: ศาลเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติของกัมพูชายุติการทำงานด้วยการปฏิเสธคำอุทธรณ์ของผู้นำที่รอดชีวิตเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ – Times Unionคำเตือน: ศาลเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติของกัมพูชายุติการทำงานด้วยการปฏิเสธคำอุทธรณ์ของผู้นำที่รอดชีวิตเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์Times UnionSource link