คู่มือการข่มขู่คุกคาม – กัมพูชา — FBI


หากมีผู้สื่อสารข้อความหรือข้อบ่งชี้ใดๆ เกี่ยวกับเจตนาที่จะสร้างความเจ็บปวด การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เพื่อรวมในลักษณะที่บิดเบือนระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา นั่นเป็นภัยคุกคาม คู่มือนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของภัยคุกคามและสิ่งที่ควรทำหากคุณถูกคุกคาม คู่มือนี้เป็นภาษากัมพูชาSource link