จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในขณะที่กัมพูชาเฉลิมฉลอง Kan Ben


ประเทศได้เข้าสู่จังหวะสำหรับการเฉลิมฉลอง Kan Ben และ Phum Ben โดยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในประเทศมีจำนวน 203,921 คน ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 กันยายน ในจำนวนนี้มี 185,406 คน และชาวต่างชาติ 18,515 คน

สถานที่ท่องเที่ยวหลักในประเทศ ได้แก่ :

พระสีหนุ จำนวน ๒๗,๕๙๔ คน

กำปอต จำนวน 23,324 คน

เสียมราฐ 23,169 คน

พระตะบอง กับ 17,571 คน

กรุงพนมเปญ จำนวน 16,472 คน

กับ 12,357 คน

กำปงจาม กับ 11,190 คน และ

กำปงสปือ กับ 10,957 คน.

กระทรวงตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าสัปดาห์ก่อน 0.63

การคาดการณ์ล่าสุดสำหรับปี 2022 แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาคาดว่าจะได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 ล้านคนถึง 2 ล้านคนตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมากัมพูชาจำนวน 998,272 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 720 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Source link