ชีวิตประจำวันของกัมพูชา | AP International


พุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาตักข้าวใส่บาตรระหว่างการเฉลิมฉลองวันพุ่มเบนหรือวันบรรพบุรุษที่เจดีย์พุทธในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ชาวกัมพูชาเฉลิมฉลองเทศกาล Phum Ben 15 วันตามประเพณี ในการกราบไหว้ญาติผู้ล่วงลับ

Source link