ชีวิตประจำวันของกัมพูชา | ข่าวแห่งชาติ


ผู้หญิงคนหนึ่งเตรียมอาหารกลางวันให้พระภิกษุในการเฉลิมฉลองวันพุกามหรือวันบรรพบุรุษที่เจดีย์ทางพุทธศาสนาในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ชาวกัมพูชาเฉลิมฉลองเทศกาล Phum Ben 15 วันตามประเพณีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะ ญาติที่เสียชีวิต

Source link