ตลาดกลางคืนแบบดั้งเดิมนำชุมชนชาวกัมพูชามารวมกันในแคลิฟอร์เนียตอนกลาง


ชาวเขมรอเมริกันในแคลิฟอร์เนียมารวมตัวกันที่ตลาดกลางคืนแบบดั้งเดิม จัดแสดงวัฒนธรรมเขมรและแบ่งปันการฟื้นตัวจากบาดแผลในอดีตที่เกิดจากเขมรแดง สำหรับ VOA Genia Dulot จะพาเราไปที่นั่น กล้องและผลิตโดย: Genia DulotSource link