นาข้าวใกล้ชายแดนกัมพูชา โชว์สีสัน


ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม นาข้าวในเขต Tinh Bien ห่างจาก Long Xuyen ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ An Giang ประมาณ 80 กิโลเมตร ทอดยาวสุดสายตาด้วยเฉดสีเหลืองทอง

ด้วยประชากรมากกว่า 2.2 ล้านคน An Giang เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหรือที่เรียกว่าตะกร้าข้าวของเวียดนาม

Source link