ประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอวกาศ


พ.ต.อ.เศรษฐพงศ์กล่าวว่าคณะทำงานจะตรวจสอบความเป็นไปได้ของบริการปล่อยอวกาศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาจะครอบคลุมบริการเปิดตัวเพื่อส่งดาวเทียม เพย์โหลด โครงการวิจัย และผู้คนสู่วงโคจร

คณะกรรมาธิการสภาการสื่อสาร โทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ได้จัดตั้งคณะทำงานศึกษาธุรกิจเปิดตัวอวกาศ

พ.ต.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และจะจัดทำแผนเศรษฐกิจอวกาศสำหรับประเทศ ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ เลขาฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

พ.ต.อ.เศรษฐพงศ์กล่าวว่าคณะทำงานจะตรวจสอบความเป็นไปได้ของบริการปล่อยอวกาศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจะครอบคลุมการเปิดตัวบริการเพื่อส่งดาวเทียม เพย์โหลด โครงการวิจัย และผู้คนสู่วงโคจร บริการนี้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในภาครัฐ การทหาร และเอกชน เขากล่าว

พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์กล่าวว่าคณะทำงานจะพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในธุรกิจนี้
ดร.เจษฎากล่าวว่าคณะทำงานของเขาจะสิ้นสุดการศึกษาใน 90 วัน

“ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการเปิดตัวพื้นที่รอบนอก เนื่องจากสภาพอากาศของเราไม่ร้อนหรือหนาวจัด เราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและสามารถปล่อยจรวดได้ที่นี่ตลอดทั้งปี นี่คือความได้เปรียบในการแข่งขันของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นเราคิดว่าควรมีการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจังในด้านนี้” ดร.เจษฎา กล่าว (ทีเอ็นเอ)
ข่าวต้นฉบับ