ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 5 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 5 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 6 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 5 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 6 ราย

ณ วันที่ 28 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,861 ราย รักษาหาย 134,730 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link