ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 7 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 30 กันยายนรายงานผู้ป่วยในชุมชน Covid-19 รายใหม่ 7 รายและผู้ป่วยรายอื่นอีก 5 ราย

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 30 กันยายนรายงานผู้ป่วยในชุมชน Covid-19 รายใหม่ 7 รายและผู้ป่วยรายอื่นอีก 5 ราย

ณ วันที่ 30 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,877 ราย รักษาหาย 134,750 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link