ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 9 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 9 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 16 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 9 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 16 ราย

ณ วันที่ 10 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,705 ราย รักษาหาย 134,573 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link