ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 9 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 12 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 9 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 11 ราย

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 12 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 9 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 11 ราย

ณ วันที่ 12 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,719 ราย รักษาหาย 134,590 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link