ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 15 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 ส.ค. รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 15 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 21 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 ส.ค. รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 15 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 21 ราย

ณ วันที่ 30 สิงหาคม กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,596 ราย รักษาหาย 134,394 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link