ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 13 รายในกัมพูชา


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 13 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 12 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 13 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 12 ราย

ณ วันที่ 3 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,650 ราย รักษาหาย 134,483 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย





Source link