ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 12 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 18 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 12 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 6 ราย

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 18 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 12 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 6 ราย

ณ วันที่ 18 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,767 ราย รักษาหาย 134,650 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link