ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4 รายในกัมพูชา


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน รายงานผู้ป่วยในชุมชน COVID-19 รายใหม่ 4 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน รายงานผู้ป่วยในชุมชน COVID-19 รายใหม่ 4 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย

ณ วันที่ 19 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,771 ราย รักษาหาย 134,659 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link