ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 19 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ส.ค. รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 19 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 28 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ส.ค. รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 19 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 28 ราย

ณ วันที่ 27 สิงหาคม กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,538 ราย รักษาหาย 134,321 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link