ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในกัมพูชา 3 ราย


ภาพเนื้อหา - Phnom Penh Post

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 23 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 3 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 23 กันยายน รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในชุมชน 3 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย

ณ วันที่ 23 กันยายน กัมพูชามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 137,827 ราย รักษาหาย 134,691 ราย และเสียชีวิต 3,056 ราย

Source link