พรรคฝ่ายค้านเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ปฏิเสธพันธมิตรกับฝ่ายค้านอื่นๆ


พรรคแสงเทียนของกัมพูชา (CLP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศ เกิดขึ้นจากการประชุมสามวันในจังหวัดเสียมราฐด้วยเวทีพรรคใหม่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 และต่อมาก็ปฏิเสธการเรียกร้องจากพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ ให้จัดตั้งพรรคการเมือง พันธมิตร The Phnom Penh Post รายงานเมื่อวันที่ 12 กันยายนSource link