รถไฟใต้ดินธีมการ์ตูนเปิดตัวในหางโจว


ฟิกเกอร์การ์ตูนขึ้นรถไฟใต้ดินในหางโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2022 รถไฟใต้ดินในธีมการ์ตูนเปิดตัวในหางโจวเพื่อต้อนรับเทศกาลการ์ตูนและแอนิเมชันนานาชาติจีน (CICAF) ครั้งที่ 18 ซึ่งคาดว่าจะเปิดฉากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน.  (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

ฟิกเกอร์การ์ตูนขึ้นรถไฟใต้ดินในหางโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2022 รถไฟใต้ดินในธีมการ์ตูนเปิดตัวในหางโจวเพื่อต้อนรับเทศกาลการ์ตูนและแอนิเมชันนานาชาติจีน (CICAF) ครั้งที่ 18 ซึ่งคาดว่าจะเปิดฉากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน. (ภาพ: China News Service/Wang Gang)


ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)


ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)


หุ่นการ์ตูนนั่งรถไฟใต้ดินในหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

หุ่นการ์ตูนนั่งรถไฟใต้ดินในหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)


ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)


ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

ผู้โดยสารขึ้นรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)


หุ่นการ์ตูนนั่งรถไฟใต้ดินในหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)

หุ่นการ์ตูนนั่งรถไฟใต้ดินในหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ภาพ: China News Service/Wang Gang)ข่าวต้นฉบับ