รมว.แรงงานชื่นชมแรงงานกัมพูชาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาติในต่างประเทศ


เนื่องในโอกาสเตรียมงานเฉลิมฉลอง Kan Ben และ Phum Ben สำหรับแรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้ อิท ซัมเฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวยกย่องคนงานกัมพูชาที่รักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงขณะเป็นประธานในเทศกาล Kan Ben และ Phum Ben ในประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่เมือง Ansan ประเทศเกาหลีใต้

งานนี้ยังจัดขึ้นเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมเขมรดั้งเดิมและเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมกัมพูชา รัฐมนตรี Samheng แสดงความขอบคุณและขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในสาธารณรัฐเกาหลี เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และคณะทำงานที่จัดงาน

งานนี้มีนักศึกษาและคนงานชาวกัมพูชากว่า 10,000 คนจากทั่วประเทศเกาหลีใต้เข้าร่วมงาน รวมทั้งตัวแทนจากเกาหลี





Source link