วิดีโอ: กัมพูชาเปลี่ยนทุ่นระเบิดเป็น “ดินแดนแห่งทองคำ” กว่า 30 ปี – Khmer TimesVIDEO: กัมพูชาเปลี่ยนทุ่นระเบิดเป็น “ดินแดนแห่งทองคำ” กว่า 30 ปีเขมรไทม์สSource link