วิดีโอ: รูปปั้นของกัมพูชาสิ้นสุดลงในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างไร


หลังสงครามหลายทศวรรษ สมบัติทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาจำนวนมากได้สูญหายไป บางคนพบทางเข้าพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คนกลางคนหนึ่งคือดักลาส แลทช์ฟอร์ด ผู้ล่วงลับ ขึ้นชื่อเรื่องการซื้อและขายรูปปั้นอันวิจิตรงดงามเหล่านี้ซึ่งสร้างขึ้นในวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใน Storylines ของ Bloomberg ในตอนนี้ เราได้พบกับชายคนหนึ่งที่ทำภารกิจเพื่อรับรูปปั้นเหล่านั้น และคนอื่นๆ ที่คล้ายกับพวกเขา กลับบ้าน



Source link