ศาลเขมรแดงกัมพูชายืนหยัดคำพิพากษาถึงที่สุด


ออกเมื่อ: แก้ไข:

ศาลอาชญากรรมสงครามเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติของกัมพูชาได้ให้คำตัดสินครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดี โดยสนับสนุนการตัดสินให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้นำคนสุดท้ายของระบอบการปกครองที่รอดชีวิตSource link