ศาลเขมรแดงกัมพูชา | ข่าวแห่งชาติ


เขียว สัมพันธ์ อดีตประมุขแห่งรัฐเขมรแดงเดินทางถึงรถเพื่อพิจารณาคดีที่ศาลอาชญากรรมสงครามที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาลจะออกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเขียว สัมพันธ์ ผู้นำคนสุดท้ายที่รอดตายของรัฐบาลเขมรแดงที่ปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี 2518-2522 เขาถูกตัดสินลงโทษในปี 2561 ในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงคราม และถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

Source link