ศาลเขมรแดงกัมพูชา | Associated Press National


เขียว สัมพันธ์ อดีตประมุขแห่งรัฐเขมรแดง ปรากฏบนหน้าจอระหว่างคำตัดสินของเขาที่ศาลอาชญากรรมสงครามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาลในวันพฤหัสบดีปฏิเสธการอุทธรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ความเชื่อมั่นโดยผู้นำคนสุดท้ายของกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่รอดตายในสิ่งที่คาดว่าจะเป็นศาลพิเศษในวาระสุดท้ายของการประชุมSource link