ศาลเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติของกัมพูชายุติการทำงานด้วยการปฏิเสธคำอุทธรณ์ของผู้นำที่รอดชีวิตเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ – ABC Newsศาลเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติของกัมพูชายุติการทำงานด้วยการปฏิเสธคำอุทธรณ์ของผู้นำที่รอดชีวิตเกี่ยวกับการตัดสินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข่าวเอบีซีSource link