สภาล่างกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายให้สัตยาบัน DTA กับมาเก๊า ตุรกี – Bloomberg Taxสภาล่างกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายให้สัตยาบัน DTA กับมาเก๊า ตุรกีภาษี BloombergSource link