สำนักงานสรรพากรกัมพูชาประกาศภาษีทรัพย์สินปี 2022 การยื่นภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ กำหนดเวลาการชำระเงิน


กรมสรรพากรกัมพูชาเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ประกาศกำหนดเส้นตายการยื่นและชำระเงิน 30 ก.ย. สำหรับภาษีทรัพย์สิน 2022 และภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ บทลงโทษสำหรับความล้มเหลวในการส่งคืน [Cambodia, General Department of Taxation, 09/08/22]

อ้างอิง: ดูประกาศ ดูดัชนีSource link