เทศกาลแห่งความตายมีการเฉลิมฉลองในกัมพูชา Pipa News


กัมพูชา: (เว็บโต๊ะ) เทศกาลแห่งความตายได้รับการเฉลิมฉลองในประเทศกัมพูชาในเอเชีย โดยผู้เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมในเกมต่างๆ และแจกจ่ายอาหารเพื่อรำลึกถึงผู้เป็นที่รักที่จากไป
เทศกาลขี่วัวกระทิง แข่งม้า และมวยปล้ำของเด็ก ถือเป็นจุดเด่นของงาน ผู้คนจะเก็บอาหารส่วนที่พวกเขารักไว้ในชามที่วางอยู่หน้าวัด และทิ้งเงินไว้ด้วย
เทศกาลนี้รำลึกถึงผู้คนหลายพันคนที่เสียชีวิตจากการรุกรานกัมพูชาของเวียดนามในปี 1970

Source link