เทศกาลไกลบ้าน : เอกอัครราชทูตกัมพูชาฉลองพิธีกันเบนในญี่ปุ่น


สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาในประเทศญี่ปุ่น นำโดย Tuy Ry เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น พิธี Kan Ben ครั้งแรกในญี่ปุ่น

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในเช้าวันนี้ เนื่องจากผู้คนในกัมพูชาเฉลิมฉลองเทศกาลกันอย่างล้นหลาม เอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสดังกล่าว นาย Ry ได้พบปะและทักทายชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและได้แจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกัมพูชากับญี่ปุ่น ตลอดจนการพัฒนาของทุกภาคส่วนในกัมพูชา

เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำของกำนัล อาหาร และเงินบางส่วนไปถวายพระภิกษุเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

Source link