โลกในภาพ: ‘Langoor Mela’ ในเมืองอมฤตสาร์ของอินเดีย; น้ำท่วมถนนในกรุงพนมเปญของกัมพูชา – WIONโลกในภาพ: ‘Langoor Mela’ ในเมืองอมฤตสาร์ของอินเดีย; น้ำท่วมถนนพนมเปญกัมพูชาWIONSource link