KResearch คงประมาณการ GDP ของไทยปี 2565 ที่ 2.9%


ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจไทยเพิ่งเกิดขึ้นจากภาวะซบเซา

ณัฐพร ตรีรัตนศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เตรียมเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคอีกครั้งตั้งแต่ปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 เช่นเดียวกัน เศรษฐกิจยุโรป อาจเห็นการหดตัวของไตรมาสต่อไตรมาสเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะได้รับการสนับสนุนจากการส่งออกน้อยลง ที่เลวร้ายกว่านั้น คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก อันเนื่องมาจากข้อพิพาททางการเมืองระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ

ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนโดยภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2565 และในปี 2566

นักท่องเที่ยวปีนี้คาด 9.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.2 ล้านคน

สำหรับปี 2566 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 13.0-20.0 ล้านคน ซึ่งยังคงน้อยกว่าระดับก่อนโควิดที่ 40 ล้านคนอย่างมาก

โดยรวมแล้ว KResearch ยังคงประมาณการ GDP สำหรับปี 2565 ไว้ที่ร้อยละ 2.9 แม้ว่าการเติบโตของ GDP ในปี 2566 อาจเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 3.2-4.2 แต่ควรให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อความเสี่ยงหลายประการ ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อที่ไม่แน่นอน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของคู่ค้าของไทย

เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกดดันให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมสองครั้งในช่วงที่เหลือของปี 2565 และอาจเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในต้นปีหน้าขึ้นอยู่กับอัตรา อัตราเงินเฟ้อและขอบเขตที่วางแผนไว้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเฟดแต่ละกองทุนข่าวต้นฉบับ