บลจ.พร้อมคลอด ‘กองทุน TESG’ เสิร์ฟตลาดใน 2 สัปดาห์ หวังดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่

0


นางชวินดา หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด และในฐานะนายกสมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กล่าวว่า ทาง บลจ. มีความพร้อมที่จะเร่งออกกองทุนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขกองทุน TESG  และยื่นของอนุมัติกับทาง ก.ล.ต. ภายใน 2 สัปดาห์นี้  เพื่อให้ทันวันเริ่มขาย 1 ธ.ค.นี้   

คาดหวังว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถเร่งออกหลักเกณฑ์ของกองทุนและอนุมัติกองทุนให้ทันเวลาแม้จะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นก็ตาม     

เรายังเชื่อมั่นว่า  กองทุนนี้จะมีเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เรามุ่งหวังเม็ดเงินลงทุนจากลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากฐานลูกค้าเดิมที่เป็นนักลงทุนลงทุนในกองทุนLTFเดิม SSF และ RMF

สำหรับการลงทุนESGหุ้นไทย มีให้ลงทุนเกือบ 200 ตัวแล้ว และในอนาคตจะมีบจ.ที่มี ESG เข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้น ตามเทรนด์ของการค้าโลก ส่วนทางด้านผลตอบแทนการลงทุนหุ้น ESG ถือว่า สำหรับการลงทุนระยะยาว ยังมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนที่ดีในภาวะตลาดหุ้นไทยขาลง ช่วยกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุน

 “กองทุน TESG คงไม่ใช่กองทุนพยุงหุ้นเป็นหลัก แต่เป็นการลงทุนผลักดันเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า เพราะเทรนด์ESGของโลกสำคัญและไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่างๆ  ภาครัฐต้องการกระตุ้นให้บริษัทไทยได้รับการส่งเสริมเรื่องนี้และหวังว่าธุรกิจในไทยจะให้ความสนใจในESG จึงตัดสินใจทำเรื่องนี้”  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ประกาศผลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 SET ESG Ratings จำนวน 193 บริษัท แบ่งเป็น

ระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) จำนวน 34 บริษัท

ระดับ AA (คะแนนรวม 80-89) จำนวน 70 บริษัท

ระดับ A (คะแนนรวม 65-79) จำนวน 64 บริษัท

ระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64) จำนวน 25 บริษัท

หุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 SET ESG Ratings จำนวน 193 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 13 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (1 พ.ย.2566) 

สำหรับ รายชื่อ193 บริษัทหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(SET) 177 บริษัท ดังนี้ 

ACE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings  AAA

AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

ASW บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

BA  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings  AA

BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

BBGI บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings  AA

BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings  AAA

BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings  AA

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings  AA

BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

BRI บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings BBB

DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings A

DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

ETC บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

HENG บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

ILM บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) AAA

LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

MEGA  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

NER บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

NVD บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

PAP บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Rating AAA

QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

S&J บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  SET ESG Ratings AA

SABINA  บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

SAK บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings AA

SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings A

SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings AAA

SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings AA

SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings AA

SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SJWD บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  SET ESG Ratings A

SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings AAA

SUTHA  บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings A

SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

TGH  บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TOA  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TQM  บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

TSC  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

UBE บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AAA

WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

ZEN  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 16 บริษัท

ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

ARROW บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings AA

GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

LIT บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings BBB

MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

NDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

OTO บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings AA

SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET ESG Ratings A

THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings BBB

TVDH บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET ESG Ratings BBBSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *